Mevcut Varlık ve Faaliyetlerin Yönetimi


Kent ekonomisinin yönetimi kapsamında var olan varlık ve yürütülen faaliyetlerin yönetilmesidir. Bu uygulama alanı/uygulama altında aşağıdaki alt uygulama bulunmaktadır:
• Mevcut Varlık ve Faaliyetler (İnsan Kaynağı, Mekan, Teçhizat, Rekabet, Üretim, Sermaye) Envanteri Veritabanı: Kent ekonomisinin yönetimi kapsamında var olan varlık ve yürütülen faaliyetlerin yönetilebilmesi için gereken envanter veritabanıdır.