Merkez Birimlerinde Yüz Yüze Hizmet Sunumu


Merkezi Yönetim hizmetlerinin sunumunun merkez birimlerinde yüz yüze yapılmasıdır.