Mekân İyileştirme ve Değişim Yönetimi


Afete duyarlı, fiziksel koşulları olumsuz ya da bulundukları koşularda iyileştirme yapılması gereken alanlarda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm uygulamalarının teknik ve idari boyutlarını kapsamaktadır.