Kültürel Miras


Bir milletin gelenek ve görenek, örf ve adet, dini inancına bağlı hayat tarzının; bilim, sanat, edebiyat, mimari alanda yaşanan ve milletin ruh kökünden ilhamla oluşturulan her şeyin nesilden nesle aktarılabilmesine yönelik faaliyetlerdir.