Kültürel Etkileşime Yönelik Sosyal Politika, Sosyal Kampanya, Sosyal Koruma ve Sosyal Sorumluluk Projeleri


Toplumun farklı kesimleri arasındaki kültürel etkileşimin sağlanmasına; göç sebebiyle yaşanabilecek sorunların önlenmesine ve giderilmesine yönelik politika, proje ve faaliyetlerdir.