Kooperatif-AUS


K-AUS; V2X, otonom araçlar, veri analiz yöntemleri ve mobil uygulama alanı/uygulama alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda mevcut AUS sistemlerinin dönüşümü ile ortaya çıkan yeni bir kavramdır. K-AUS kapsamında kullanan V2X, uygulama alanı/uygulamalar arasındaki iletişimin, hücresel ağlar (3G,4G, LTE ve kullanıma girdiğinde, 5G) ve yerel (radyo tabanlı) teknolojiler (DSRC, 802.11.p vb.) vasıtasıyla sağlandığı sistemlerdir.