Kentsel Alanlardaki Bina/Yapı Adası Bazında Isı Kayıplarının Tespiti


Yüzey sıcaklığı dağılımından yararlanarak, bina dış yüzeyini oluşturan bileşenlerin, örneğin yalıtım kusurları, nem ve hava kaçakları, yol açtığı termal düzensizliklerin tespitidir. CBS analizleri kullanılarak gerçekleştirilir.