Kaynak Yönetimi


Etkin ve etkili bir şekilde yaşam döngüsü boyunca kaynaklarla (işgücü kaynağı, finansal kaynak, teknoloji, çalışma ortamı vb.) ilgili planlama, dönüşüm ve yönetim faaliyetlerini içermektedir.

Etkin ve etkili bir şekilde yaşam döngüsü boyunca altyapı kaynaklarıyla (işgücü kaynağı, finansal kaynak, teknoloji, çalışma ortamı vb.) ilgili planlama, dönüşüm ve yönetim faaliyetlerini içermektedir.