Katılımcılık Portali


Karar verme süreçlerine paydaşların dahil olmasını sağlayan uygulamalardır.