İyileştirme ve Geliştirme


Kent ekonomisinin yönetimi kapsamında ekonomiye katkı sağlayan iyileştirme ve geliştirme faaliyetleridir.