İT Cihaz Yönetimi


İletişim teknolojileri altındaki cihazların ortak politika ve değerler üzerine yönetilmesi, tam yönetilebilirliğinin sağlanmasıdır.