Güvenli Tasarım ve Mühendislik


Akıllı Şehir modeli oluşturulurken veya işletilirken, güvenli model ve simülasyonlar ile sistemlerin güvenli halde bütüncül olarak işletilmesini sağlayan yöntemlerdir.