Görüntülerden İnsan Davranışı Tespiti


İnsan hareketlerinin görüntülerde etiketlenmesi (ilgili eylem sınıfları vb.) ile davranış tespiti ve kayıt altına alınması gibi özellikleri içerir.