Geribildirim Mekanizması


Yerel Yönetimler tarafından sunulan hizmetlere yönelik vatandaş/kullanıcıların görüş, öneri, şikayet bildirmelerine imkan sağlanmasıdır.