Gelişim Konut Alanları


İmar planında yapı düzeni ile yapılaşma yoğunlukları belirlenmiş, kentin gelişmesine ayrılmış konut alanlarını ifade eder.