Gelir Dağılımı Dengesinin Sağlanması


Kent sakinleri arasındaki fırsat eşitliğini sağlayarak gelir dağılımındaki dengesizliğinin giderilmesidir.