Floranın Korunması


Akıllı Şehirler kapsamında belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümünün korunması olarak tanımlanabilir.