Entegre Altyapı Yönetimi


Akıllı Altyapı bileşeni ile kapsanan ulaşım, çevre, iletişim altyapılarındaki ilgili sistemlerin semantik, yasal, organizasyonel ve teknik katmanlarda birlikte çalışmasını sağlamak üzere yürütülen faaliyetlerdir.