Enerjide Arz Talep ve Kapasite Yönetimi


Enerji ithalatını güvence altına alan ve elektrik enerjisi sektöründe piyasanın düzgün işlemesini sağlayan, çeşitlendirmeyi arttıran ve ithalat bağımlılığını azaltabilecek potansiyele sahip olan yatırımlar ile sağlanan enerji arz talep ve kapasite yönetimini kapsamaktadır.