Enerji Kaynakları Yönetimi


Enerjinin üretimi ve dağıtımı ile depolanması ve yönetimi başta olmak üzere enerji ağları ve yönetimi, enerji kaynaklarının kullanılması, dağınık enerji kaynakları ve yönetimi, enerjide arz talep ve kapasite yönetimi ile enerji güvenliği yönetimi konularını kapsayan bir kavramdır.