Endüstriyel Simbiyoz


Şirketlerin bir arada endüstriyel işbirliği içinde olduğu, birinin atığının diğeri için hammadde olduğu bir aracılık yapısı olarak tanımlanabilir.