Eğitim Teknolojisi


Öğrenme ve öğretme ortamlarını zenginleştirmeye yönelik; bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), internet destekli öğretim (İDÖ), bilgisayar temelli öğretim (BTÖ), internet temelli öğretim (İTÖ), uzaktan eğitim, özel paket programlar, eğitim CD’leri, telekonferans yöntemleri, çoklu ortam projeksiyon makineleri vb. eğitim uygulamalarıdır.