Doğal Sit Alanları ve Rezervlerin Korunması


Kaynakların ve doğal sit alanlarının akıllı çevre planlaması kapsamında korunması olarak tanımlanabilir.