Dijital Kapsayıcılık ve Kanal Yönetimi


Mevcut hizmet sunum kanallarının Akıllı Şehir çözümlerinin kullanımı ile kapsayıcı ve yenilikçi bir kanal yönetimi yaklaşımı geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.