Dezavantajlı Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi


Dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, engel durumuna uygun ortamlarda hızlı ve verimli bir şekilde hizmet almasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları içerir.