Çevre Yönetişimi


Ulusal, bölgesel ve yerel katmanda; toprak, su ve hava gibi doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacıyla çevre yönetişiminin planlanması, işletim ve bakımı, iyileştirme ve değişiminin yönetimini, sürekliliğini, entegre yönetimini kapsayan yapıdır.