Çevre Kontrol Merkezi


Hafriyat, belediye atığı, tıbbi atık, endüstriye atık, deniz atıkları ve benzeri atıkların naklini sağlayan araçların, atığın üretildiği noktadan bertaraf edileceği tesise iletilinceye kadarki her türlü faaliyetin takibi, denetimi ve yönetiminin yapıldığı merkezdir.