Coğrafi Veri Kalitesi


Coğrafi verilerin tamlığı, konumsal hassasiyeti, topolojik durumu, ölçeği gibi veriye ait özellikleri ifade eder.