Bölgesel Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması


Yerel yönetimlerin komşu yerel yönetimler ile birlikte bölgesel düzeyde Akıllı Şehir faaliyetleri konusunda yetkili, sorumlu ve/veya ilgili olan kurum ve kuruluşların ve vatandaşların geniş tabanlı aktif katılım sağlayarak karşılıklı etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket edebilecekleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenen ortamlar ve araçlardan oluşan şeffaf ve hesap verebilir ve bölgenin karakteristiklerini önceleyen bir yönetim yapısıdır.