BİT Mimari Modeli


Akıllı Şehir BİT mimarilerinin oluşturulmasında, alt sistemler arasındaki iletişimin sağlanması için (farklı model katmanları vs.) tasarlanan yapılardır. Bakış açısı olarak global veya geniş alan ağ yapıları, bölgesel ağlar ve yerel ağlar düşünülebilir. Bu tür yaklaşımlar ile iletişim ve ilgili standart ve protokoller BİT mimarisinin merkezine yerleştirir ve çok katmanlı olabilir.