Birlikte Çalışabilirlik


Akıllı Şehir kapsamında yer alan sistemlerin birbirleri ile manuel müdahaleye gerek olmadan veriyi anlamlandırarak verinin karşılıklı değişimini (veri alış verişi) yapabilmesidir.