Bilgi Yönetim Sistemleri ile Kültür, Sanat, Spor ve Turizm Hizmetlerinin Veriye Dayalı Yönetimi


Kültür, Sanat, Spor ve Turizm Hizmetlerinin veriye dayalı olarak ve bilgi yönetim sistemleri aracılığı ile etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik faaliyetlerdir.