Bilgi Güvenliği Yönetişimi


Bilgi güvenliği yönetiminin planlanması, işletim ve bakımı, iyileştirme ve değişiminin yönetimini, sürekliliğini ve entegre yönetiminin kapsamını tanımlamaktadır.