Atık Su Yönetimi


Atık su kaynaklarının verimli/yeniden kullanılmasını sağlama, işletme ve yatırım maliyetlerini düşürme ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla atık su altyapısının envanter veri tabanı ile yönetimi, yönetimine dair uygulamaları ve düzenlemeleri olarak tanımlanabilir. Bu uygulama/uygulama alanı altında yer alan alt uygulamalar şunlardır:
• Atık Su Altyapısı: Atık suların doğrudan ortama deşarj edilmeyerek hem çevre kirlemesi problemlerinin önlenmesi ve hem de atık suların tekrar kullanılarak kaynakların ekonomik kullanımının sağlanması amacıyla oluşturulmuş, atık suyun takibi ve yönetimine imkan tanıyan altyapılar olarak tanımlanabilir.
• Atık Su Altyapısı Envanter Veri Tabanı: Atık su alanındaki donanımsal, yazılımsal öğelerin miktarları ve değerlerinin tutulduğu bir veritabanının planlanması olarak tanımlanabilir.