Atık Ayrıştırma ve Bertaraf


Hiçbir insan müdahalesi olmadan atıkların sensör tabanlı ayrıştırılması ve bertaraf edilmesidir. Bu uygulama/uygulama alanı altında yer alan alt uygulamalar şunlardır:
• Tesis: Geçici depolama alanındaki atıkların ayrıştırma, bertaraf edilmesi ve yakılmasında kullanılan tesisler olarak tanımlanabilir.
• Sistem: Atık ayrıştırma ve bertaraf edilmesinde kullanılan sistemler olarak tanımlanabilir.