Akıllı Şehir Yetkinlik Değerlendirme Modeli


Akıllı Şehir alanında istihdam edilebilecek insan gücüne ilişkin yetkinlikleri rol bazlı ölçümleyen modeldir.