Akıllı Şehir Veri Sistemleri Ve Entegrasyon

Akıllı şehirler için bilgi toplama karmaşık bir aşamadır. Bu süreçte entegre veri toplama, sorgulama ve depolama için yeni bütünsel bir sistem oluşturmak gereklidir. Katılımcı algılama ve çevrim içi topluluklar için hizmetler de dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan veri toplama, veri akışlarının yönetimi, veri hazırlama ve dönüşümleri, heterojen verilerin tutarlı bir veri tabanına entegrasyonu, veri madenciliği ve ağ yönetimleri, modellerin ve metotların madencilikle birlikte yönetimi, metot ve modellerin kalitesini değerlendirmek için geliştirilmiş araçlar gibi bilgi hizmetlerini oluşturan tüm analitik süreçler oluşturulmalı ve akıllı şehir sistemleri için anlam ifade etmelidir.