Akıllı Şehir Amaçları

Akıllı şehirlerin amacı, teknolojik araçlarla vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak ve sonuçta daha sürdürülebilir şehirler yaratmaktır. Akıllı şehir, toplumun birçok kesimini kapsayan, teknoloji, bilgi ve veri çözümlerini güvenli ve stratejik bir şekilde bütünleştirmesini gerektiren bir ekip çalışmasıdır.

Akıllı şehirlerin amacı;

Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,

Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,

Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,

Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.