Akıllı Şehir Nitelikleri

Yeterli miktarda su ve enerji,

Etkili katı atık yönetim sistemi,

Sürdürülebilir bir bilişim ve haberleşme alt yapısı,

Etkili bir toplu taşıma ve bu toplu taşımaya ait mobil sistem,

Çağa uygun e-belediye hizmetleri,

Başarılı, planlı, programlı bir çevre yönetim sistemi,

Çağa uygun kriz ve acil müdahale sistem vb. gibi parametreleri bünyesinde barındırması.